• Kontakt

logo-gotowe-podluzne-3.png 

SIEDZIBA FIRMY:

 ul.Szafera 6/3

42-700 Lubliniec

NIP: 7141754199

REGON: 380334117

tel: 533-413-715*

poniedziałek - piątek

 8.00 - 16.00

e-mail: sklep@sexplozja.com

*opłata za połączenie zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług,z którgo korzysta klient.

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sexplozja.com prowadzony jest przez Elizę Knop prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELIZA KNOP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szafera 6/3, 42-700 Lubliniec, NIP 7141754199, REGON 380334117, adres poczty elektronicznej: sklep@sexplozja.com, numer telefonu: 533413715."