• Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na dane teleadresowe podane poniżej, w drodze jednoznacznego oświadczenia - formularz, lub na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

FHU Eliza Knop
ul. prof. Władysława Szafera 6/3
42-700 Lubliniec, Polska
e-mail: sklep@sexplozja.com
tel. 533413715

Mogą Państwo przesłać decyzję odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu pieniądze, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres naszego sklepu: 

FHU Eliza Knop

ul. prof. Władysława Szafera 6/3

42-700 Lubliniec

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności:

1. Gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy.

Szczegóły w regulaminie sklepu.

Formularz odstąpienia od umowy (do pobrania).